Ayurveda consult

What is Ayurveda?
Ayurveda is the traditional health education of India. Translated from Sanskrit, Ayurveda means "the science of life" (Ayur means "long life" or "life" and veda means "science").

 

Tridosha
In all living organisms three bio-energetic forces (doshas) are active: vata, the power of movement, pitta, the power of transformation and kapha, the power of structure. This is the doctrine of the tridoshas. These three energetic forces give direction to the five elements we are built from: earth, water, fire, air and ether.
Every person is born with their own unique combination of these five elements and three bio-energetic forces. When this combination is disrupted by our way of life, we become unbalanced.

In collaboration with Sri Sri Ayurveda, De Yoga Studio Eindhoven offers you the opportunity to get acquainted or to deepen your knowledge about this ancient science.

 

On various dates it is possible to book an individual consultation, please check the website of Sri Sri Ayurveda and book your consultation online.

 

Kiran Valsan: "In every regular medical science, diagnoses are made in the fourth or fifth stage of the disease, with the pulse diagnosis we can already recognize diseases at an earlier stage." The sooner a disease is detected, the easier we can treat and prevent it from actually manifesting itself. "Doctor Kiran Valsan

 

Kiran Valsan
He received his Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery (B.A.M.S.) from Sri Sri College of Ayurvedic Science in Bangalore. For five years he was head of the Sri Sri Ayurveda Center in Kerala, where he was a much-needed physician with 60 patients a day. At the request of Sri Sri Ayurveda the Netherlands he came to Europe where he gives consults in the Netherlands, France, Belgium and Spain. In addition, he regularly gives lectures in which he clearly explains the basic principles of Ayurveda.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat is Ayurveda?
Ayurveda is de traditionele gezondheidsleer van India. Vertaald vanuit het Sanskriet betekent ayurveda 'de wetenschap van het leven' (ayur betekent 'lang leven' of 'leven' en veda betekent 'wetenschap').

Tridosha
In alle levende organismen zijn drie bio-energetische krachten (dosha's) werkzaam: vata, de kracht van beweging, pitta, de kracht van transformatie en kapha, de kracht van structuur. Dit is de leer van de tridosha's. Deze drie energetische krachten geven sturing aan de vijf elementen waar wij uit zijn opgebouwd: aarde, water, vuur, lucht en ether.
Ieder mens wordt geboren met een eigen unieke combinatie van deze vijf elementen en drie bio-energetische krachten. Wanneer deze combinatie door onze manier van leven verstoord wordt, raken wij uit balans.

In samenwerking met Sri Sri Ayurveda biedt De Yoga Studio Eindhoven je de mogelijkheid kennis te maken, of je kennis te verdiepen over deze eeuwenoude wetenschap.

Op verschillende data is het mogelijk om een individueel consult te boeken, kijk daarvoor op de website van Sri Sri Ayurveda en boek je consult online. 

Kiran Valsan: "In elke reguliere medische wetenschap worden diagnoses gesteld in het vierde of vijfde stadium van de ziekte. Met de polsdiagnose kunnen we ziektes al in een vroeger stadium herkennen. Hoe eerder een ziekte in aanleg wordt ontdekt, des te gemakkelijker kunnen we haar behandelen en voorkomen zij zich ook werkelijk manifesteert."Dokter Kiran Valsan

Kiran Valsan 
Behaalde zijn Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery (B.A.M.S.) aan het Sri Sri College of Ayurvedic Science in Bangalore. Hij was vijf jaar lang hoofd van het Sri Sri Ayurvedacentrum in Kerala, waar hij met soms 60 patiënten per dag een veelgevraagd arts was. Op verzoek van Sri Sri Ayurveda Nederland is hij naar Europe gekomen waar hij consulten geeft in Nederland, Frankrijk, België en Spanje. Daarnaast geeft hij regelmatig lezingen waarin hij helder en toegankelijk de basisprincipes van Ayurveda uiteenzet.