Tarieven en vergoeding coaching

 

Het kennismakingsgesprek is altijd gratis en vrijblijvend.

 

 

TARIEVEN VOOR EEN COACHSESSIE VAN EEN UUR:

 •  € 130 euro per coachsessie voor bedrijven (inclusief BTW)
 •  Ga je de kosten helemaal zelf betalen? Dan reken ik een verlaagd tarief voor particulieren,  
          €90 per coachsessie (inclusief BTW).

·

Er wordt per sessie afgerekend dus je kan ten alle tijden stoppen, Er zijn geen kleine lettertjes of contracten waar je aan vast zit. Facturatie achteraf is ook mogelijk. 

Voor bedrijven kan er een inschatting gemaakt worden hoeveel sessies iemand nodig heeft en kan er een totaalfactuur gemaakt worden.

 

 

VERGOEDING VAN KOSTEN

Particulieren kunnen op verscheidene manieren hun kosten voor een coachtraject (gedeeltelijk) vergoed krijgen, als je zzp-er bent of een bedrijf hebt kun je coachingskosten gewoon opvoeren als bedrijfskosten.

 • Via je werkgever
  Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker. In het algemeen zijn de kosten van een cursus vele malen hoger dan die van een coachtraject. Bovendien wordt een coachtraject als veel effectiever ervaren. Informeer bij je werkgever, leidinggevende of personeelszaken.
 • Via de Arbo-dienst van je bedrijf
  Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om deze kosten te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.  Bijv. in het kader van burn-out preventie en voorkoming van langdurig ziekteverzuim. Hierbij dien je contact op te nemen met de bedrijfsarts of de Arbodienst.
 • Via de belasting
  Wanneer je als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, dan kun je deze kosten inclusief de BTW als scholingskosten aftrekken. Het doel van het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de belastingdienst.De kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten.
 • Via de ziektekosten
  Coaching valt niet onder primaire ziektekosten en wordt daardoor niet altijd (geheel) vergoed. Toch zijn er steeds meer verzekerings-maatschappijen die de resultaten erkennen van effectieve coaching en deze vergoeden in de aanvullende verzekeringspakketten. Wij adviseren u daarom de mogelijkheden voor vergoeding van coaching na te gaan bij uw ziektekostenverzekeraar.
 • Via het UWV

Als je een uitkering ontvangt, dan kun je bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare financiele middelen ten behoeve van je herstel en reintegratie. Je kunt met je UWV een Individuele Reintegratie Overeenkomst sluiten. Daarmee stelt het UWV een budget aan je beschikbaar waarmee je je coachingstraject geheel of gedeeltelijk kunt betalen. Kijk voor meer informatie op de site van het UWV (hier klikken)