Yogahistorie


'Yoga citta-vritti-nirodhah' 1.2
Yoga is het stilleggen van de wervelingen van de geest


Inleiding

Met bovenstaande Yoga Sutra van Patanjali wordt duidelijk gemaakt wat het doel van yoga is. Yoga is uiteindelijk een toestand waarin onze geest rustig is, onze waarnemingen helder zijn en we een gevoel van eenheid en gelukzaligheid hebben. Yoga is een eeuwenoude leer die zich bezighoudt met de mens als geheel, waarbij de filosofie, de discipline en technieken ons leren om onszelf te ontdekken, te begrijpen en te ontwikkelen.
De historie


vinkje   Vedic Yoga (4500-1000 BC)

Vedic Yoga werd beoefend in de context van religieuze offerpraktijken en mystieke extase rituelen en technieken, voorbehouden aan de Brahmanen (priesters). Dit werd gedaan om de goden goed te stemmen en de offergave tot een succes te brengen.

vinkje   Epic Yoga (1000-100 BC)

In deze periode wordt yoga toegankelijker voor meerdere mensen. Teksten van de Veda's worden bediscussieerd en hier ontstaan de Upanishads. Dit is ook de tijd van de Mahabarata (Bhagavad Gita). Hier ontstaat de kerngedachte dat alles een geheel is, dat God alles is en alles in God is. Het ik werd als goddelijk beschouwd. Vanaf hier richt yoga zich meer op meditatie, het ontdekken van de ware ik (Atman).

vinkje   Classical Yoga (100 BC-500 AD)

Deze periode is gebaseerd op de Yoga Sutra van Patanjali. In de Sutra's wordt de werking van de geest beschreven, hoe obstakels overwonnen kunnen worden om de waarheid over jezelf en de wereld te ontdekken.

vinkje   Post - Classical Yoga (500-1700 AD)

In deze periode wordt de Hatha Yoga Pradipika als uitgangspunt genomen. Het is een soort handboek bij de Sutra's van Patanjali, waarin het lichaam gebruikt wordt in de ontdekking van jezelf en de wereld. In de Hatha Yoga Pradipika worden allerlei lichaamsoefeningen beschreven.

vinkje   Modern Yoga (1700-heden)

Dit omvat alle yoga stromingen die in de laatste drie eeuwen zijn ontstaan, waarbij je steeds ziet dat ze een link hebben met voorgaande tradities.

 

De 6 verschillende paden van Yoga

 

vinkje  karma yoga

 

vinkje   hatha yoga

  de weg van bewust en onzelfzuchtig handelen de weg van fysieke verandering
       
 

vinkje   bhakti yoga

 

vinkje   tantra yoga

  de weg van devotie, overgave aan God de weg van visualisatie en rituelen
       
 

vinkje   raja yoga

 

vinkje   jnana yoga

  het koninklijke pad door meditatie   weg naar verlichting door kennis
       

                

Een rustige geest in het hier en nu

De geest springt voortdurend heen en weer en laat zich niet makkelijk op een punt richten. De geest is constant aan het denken, aan het interpreteren, waardoor het niet in het hier en nu blijft. Men noemt dit vaak onze monkey mind. In yoga willen we juist in het hier en nu komen. Zo worden onze waarnemingen helder, niet vertroebeld door alle activiteiten van de geest. Dit wil echter niet zeggen dat we de geest uitschakelen of gedachten onderdrukken. Maar we laten ons er niet meer door leiden of rusteloos maken. Zo verkrijgen we volgens Patanjali innerlijke vrijheid en onafhankelijkheid. Om dit te bereiken gaf Patanjali ons concrete en praktische gedragswijzen in de vorm van het achtvoudige pad.


Asthanga marga: het achtvoudige pad

 

1.  Yama:

 

5.  Prathyahara:

  ethische voorschriften,
richtlijnen voor omgang met onze wereld
het terugtrekken van de zintuigen
       
 

2. Niyama:

 

6.  Dharana:

  persoonlijke discipline,
richtlijnen voor omgang met onszelf
concentratie
       
 

3.  Asana: 

 

7. Dhyana:

   lichaamshoudingen   meditatie
       
 

4.  Pranayama:

 

8.  Samadhi:

   ademhalingsoefeningen   eenwording met het hogere

 

Hiermee wordt duidelijk dat we yoga niet alleen bereiken door de houdingen, maar dat er veel meer disciplines aan te pas komen. En dat yoga zich niet beperkte tot je matje, maar ook daarbuiten moet gebeuren, in het dagelijks leven. Yoga is geen religie, maar is wel nauw verbonden aan de Indiase cultuur. Je zou het kunnen zien als een way of life, een weg naar zelfbewustwording, eenheid, vrijheid en geluk met jezelf en met de wereld om je heen.

 

Hatha Yoga

Hatha Yoga is het pad waarbij het lichaam als werktuig wordt gebruikt.
De Hatha Yoga Pradipika is een handleiding met een reeks van praktische oefeninstructies om door middel van lichamelijke oefening en meditatie tot yoga te komen. Het is het pad van het verenigen van tegenstellingen; mannelijke energie en vrouwelijke energie, hard en zacht, zon en maan (ha-tha). Door de lichamelijke oefening heffen we spanningen en energieblokkades op, om zo onze levensenergie vrij door het lichaam te laten stromen.

Uit deze oorsprong zijn in het Westen de volgende twee stromingen bekend:

vinkje   De school van Sri Tirumalai Krishnamacharya (1889-1989) die de nadruk op de beoefening van asana’s (houdingen) legt. Zijn leerlingen zijn Sri K. Pattabhi Jois, oprichter van de Ashtanga Vinyasa Yoga, B.K.S. Iyengar die vooral gericht is op alignment door het gebruik van props en andere hulpmiddelen en Indra Devi en T.K.V. Desikachar die de Vini yoga stijl hebben ontwikkeld.

vinkje   De tweede school komt van Swami Sivananda van Rishikesh (1887-1963) met volgelingen als Swami Vishnu-Devenanda, oprichter Sivananda Yoga Vedanta Centra, Swami Satyananda van de Bihar school of Yoga en Swami Satchidananda van de Integral Yoga.


'Practice, practice and all will come'
Shri K. Pattabhi Jois