Privacy statement

Algemeen

Als je een lidmaatschap van De Yoga Studio hebt, een lidmaatschap bij De Yoga Studio wil afsluiten, een proefles wil volgen bij De Yoga Studio of als je uit interesse onze website bezoekt, dan hebben wij bepaalde informatie en gegevens van je nodig. Op de verwerking van jouw gegevens is wet- en regelgeving van toepassing, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Hieronder hebben we op een rijtje gezet:

1. welke gegevens we van jou verwerken

2. waarom we dat doen

3. hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan, en

4. op welke wijze jij invloed kunt uitoefenen op de verwerking van je persoonsgegevens door De Yoga Studio.

 

Welke van jouw gegevens worden door De Yoga Studio verwerkt?

De Yoga Studio verwerkt persoonsgegevens. Volgens de Wbp is een persoonsgegeven “elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dit zijn dus alle gegevens die tot jouw persoon te herleiden zijn.

 

Gegevens van (potentiële) leden

Bij het aangaan van een lidmaatschap bij De Yoga Studio verwerken wij in ieder geval jouw naam, adres, woonplaats, geboortedatum, bankrekeningnummer (IBAN), telefoonnummer en je e-mailadres.

Ook als je al een lidmaatschap bij De Yoga Studio hebt, blijven wij dit soort persoonsgegevens van jou verwerken. Bijvoorbeeld iedere keer wanneer je een van onze studio's bezoekt of wanneer je telefonisch of per e-mail contact met ons opneemt.

 

Gegevens van onze websitebezoekers

Van iedere bezoeker van onze website worden eveneens (persoons)gegevens verwerkt. Het kan daarbij gaan om persoonsgegevens die je op onder meer de contactpagina (via het contactformulier) zelf invult, zoals je e-mailadres, naam,  of een telefoonnummer.

 

Surf- en klikgedrag
Daarnaast verzamelen we informatie over je bezoek aan onze website. Het gaat daarbij in eerste instantie om gegevens die jouw browser standaard naar elke website die je bezoekt stuurt. Denk daarbij aan je IP-adres.

We kunnen ook informatie verzamelen over welke pagina’s van onze website je bekijkt, op welke links (koppelingen) je klikt, hoe vaak je onze website bezoekt en welke andere handelingen die je verricht; oftewel je surf- en klikgedrag.

 

Cookies 
Een cookie is een kleine hoeveelheid data, die een server naar jouw browser stuurt, met de bedoeling dat deze opgeslagen wordt en bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Op die manier kan de server jouw browser eenvoudig opnieuw herkennen.

Onze website maakt gebruik van (tijdelijke) cookies. 

 

Waarom verwerken we je gegevens?

Zonder verwerking van jouw persoonsgegevens, kan De Yoga Studio haar diensten niet aan je leveren. We kunnen dan bijvoorbeeld geen lidmaatschap en toegangsdruppel voor je aanmaken, waardoor het verkrijgen van toegang tot een een van de studio's van De Yoga Studio voor jou niet mogelijk zal zijn. Of als je ons een vraag hebt gesteld, dan kunnen we die niet beantwoorden. En zonder je gegevens is de informatie op onze website voor jou (niet goed) beschikbaar of worden bepaalde functies van die website onbruikbaar.

 

(Markt)onderzoek- en analyses

Je persoonsgegevens kunnen we gebruiken voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om zowel onze website als onze diensten te verbeteren.

 

Cookies

Met behulp van cookies kunnen we bijvoorbeeld onze informatie en advertenties op webpagina’s van anderen laten afbeelden, zodat die pagina’s beter aansluiten bij jouw persoonlijke voorkeuren of interesses.

 

Hoe gaan we om met jouw gegevens?

De Yoga Studio zorgt voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van de gegevens van onze leden. Jouw gegevens zijn daarom niet voor alle medewerkers van De Yoga Studio in te zien. Daarnaast gebruiken we jouw gegevens alleen zoals in ons privacy beleid is vastgelegd.

 

We bewaren je gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor we jouw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan. De uiteindelijke bewaartermijn verschilt per soort persoonsgegevens. Als je een lidmaatschap van De Yoga Studio hebt, dan bewaren wij jouw gegevens in ieder geval gedurende de looptijd van je lidmaatschap.

Afhankelijk van je browser instellingen worden tijdelijke cookies kort na je bezoek verwijderd.

 

Hoe kun je invloed uitoefenen op de verwerking van je persoonsgegevens?
Ieder lid heeft recht op inzage van zijn of haar persoonsgegevens. Bij de medewerkers van de ledenadministratie van De Yoga Studio kun je opvragen welke gegevens zij daar van jou hebben geregistreerd.
Ieder lid heeft het recht om zijn of haar persoonsgegevens te laten corrigeren als deze niet juist zijn. Dit kun je door de medewerkers van de ledenadministratie van De Yoga Studio laten doen. 

 

Bezwaar maken
Wanneer je persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of dan noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting, kun je tegen dat gebruik bezwaar maken. Je kunt je daarom vooral verzetten tegen het gebruik van jouw gegevens voor commerciële doeleinden, zoals direct marketing activiteiten, als het verzenden van onze nieuwsbrief. Dat kan zelfs, wanneer je  in een eerder stadium toestemming hebt gegeven voor dat gebruik.

Mocht je er bezwaar tegen hebben dat De Yoga Studio jouw persoonsgegevens gebruikt, stuur dan een brief naar ons adres Scherpakkerweg 9c, 5616 HP Eindhoven, onder vermelding van “bezwaar gebruik gegevens”. Voorzie de brief van je naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs.We zullen dan binnen tien werkdagen reageren.

Vermeld duidelijk in je brief tegen welke vorm van gebruik van je persoonsgegevens je bezwaar maakt.

 

Geen cookies
Jouw webbrowser zal automatisch cookies accepteren. Je kunt zelf de instellingen van jouw browser aanpassen. Afhankelijk van je browser en je machtigingen kun je er voor kiezen om alle cookies automatisch te weigeren. Als je hiervoor kiest, is er wel kans dat bepaalde functies van de websites die je bezoekt, waaronder de website van De Yoga Studio, niet meer zullen werken of door jou niet meer te gebruiken zijn.

 

Cookies van derden, die zijn aangesloten bij de branchevereniging Interactive Advertising Bureau Nederland (IAB) zullen vanaf september 2011, ongeacht jouw instellingen, niet automatisch op je harde schijf worden geplaatst. Bij iedere advertentie van deze derden zal een informatie icoontje zichtbaar zijn. Door op dit icoontje te klikken, kom je op de website van http://www.youronlinechoices.eu/nl/. Op die website kun je je inschrijven in het ‘volg-me-niet’  register.

Voor de advertentiecookies van Google, kun je je op deze pagina afmelden: http://www.google.nl/privacy/ads/.