Het 8 voudige Yogapad

Yoga gaat behalve over het fysieke aspect over transformatie. Een transformatie of spirituele groei die hopelijk ten goed kom aan elk aspect van ons leven waardoor yoga zich niet slechts beperkt tot een uur per week op de mat! 
Yoga, in onze westerse cultuur, is in de loop van de tijd bekend geworden als een fysieke work-out. En natuurlijk heeft dat zo ook z'n voordelen.

Maar wat is het doel van yoga echt?

Het woord "yoga" betekent "verenigen of verbinden". In de context van de beoefening van Yoga, is het eenwording met het Goddelijke, het Universum, de eenheid met God (als je dat woord verkiest). 

Het traditionele Achtvoudige Pad van Yoga, zoals onderwezen in de Yoga Sutra's van Patanjali, is een stapsgewijze methode om zo'n ervaring te bereiken.

Als we kunnen groeien om vriendelijk en eerlijk te zijn en als we  leren onze energie te gebruiken op een manier die de moeite waard is voor onszelf en anderen, zullen we niet alleen onszelf helpen, maar ook iedereen die met ons in contact komt.

 

In Patanjali's Yoga Sutra wordt het achtvoudige pad ashtanga genoemd, wat letterlijk "acht ledematen" betekent (ashta = acht, anga = ledemaat). Deze acht stappen fungeren in feite als richtlijnen om een ​​zinvol en doelgericht leven te leiden. Ze dienen als een recept voor moreel en ethisch gedrag en zelfdiscipline; ze richten de aandacht op iemands gezondheid; en ze helpen ons de spirituele aspecten van onze natuur te erkennen.

 

Als je al een tijdje yoga beoefent, ben je waarschijnlijk al bekend met asana, pranayama en meditatie. Maar je weet misschien niet veel over de eerste twee stappen van het pad: de vijf yama's en vijf niyama's. Dit zijn de ethische voorschriften, of kernwaarden, van  yoga en eigenlijk het starpunt van Yoga - bedoeld om te worden beoefend voordat je je allereerste Zonnegroet doet. Ze bieden een recept om met gemak in de wereld te leven. Maar gemakkelijk is het zeker niet.

 

In de komende nieuws items zullen we je wat meer over het 8 voudige pad van Yoga en daarmee ook yama's en niyama's vertellen.