Is it true, good and usefull?

Op een mooie dag kwam een ​​medewerker gretig naar hem toe en zei: "Socrates, weet je toevallig wat ik net heb gehoord over je student?"
Socrates antwoordde kalm: "Voordat je het mij vertelt, zou ik graag willen dat je een kleine test aflegt. Het is de drievoudige filtertest. "Socrates ging verder. "Voordat je met me over mijn student praat, laten we even nadenken over wat je gaat zeggen.

 

Het eerste filter is WAARHEID. Weet je absoluut zeker dat wat je me gaat vertellen waar is? "De man zei aarzelend: "Nee, eigenlijk heb ik er net van gehoord en ..."'"Oké," zei Socrates. "Dus je weet niet echt zeker of het waar is of niet.

 

Laten we nu het tweede filter van de GOEDHEID proberen. Is wat u gaat over mij te vertellen over mijn student iets positiefs of goeds? "
"Nee, integendeel ..."

Dus,' vervolgt Socrates, 'wilde je me iets slechts over hem vertellen, ook al weet je niet zeker of het waar is?' De man schaamt zich.

 

Socrates vervolgt: "Misschien slaag je nog steeds voor de laatste test - het derde filter van BRUIKBAARHEID. Is het wat je me wilde vertellen dat mijn student op eender welk front nuttig voor me zou zijn? '
De man antwoordt: "Nee, niet echt"


"Wel," besloot Socrates, "als wat je me wilde vertellen niet waar is, niet goed, of zelfs maar nuttig, waarom zou je het me dan helemaal vertellen?"